0 212 322 77 80 - 0 533 196 77 80

Aile Kukla Oyunu

Irvin ve Malloy (1975), aile kukla görüşmesi olarak adlandırılan aile oyun terapisi tekniğini geliştirmişlerdir. Ailelerle çalışma sırasında oyunun, değerlendirmeye ilişkin konuları açıklığa kavuşturacak güçte olduğunu ifade etmişlerdir.

Aile kukla görüşmesi, aile üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı görünür yollar kadar gizli yolları da gözlemlemek için çok sayıda fırsat sağlar. Kukla tercihleri, fantezide ifade edilen çatışmalar, aile üyelerinin öyküyle ilişki kurmaya davet edildiği oyun sonrası tartışmalar, öykünün ailenin işlevselliği ile ilişkisine dair sorular, ailenin sorunlarla yüzleşmek için elde olan ego gücü hakkında da önemli ipuçları verir.

Aile kukla görüşmesi, aile bireylerine verilen bir grup kukla içerisinden kendilerine uygun gelen kuklayı seçip, hep birlikte oluşturdukları bir hikayeyi beraberce canlandırmalarını içerir. Bu görüşmede aile içindeki güç paylaşımı, işbirliği, problem çözme becerisi, birlikte eğlenme, bir işi başından sonuna kadar belli bir düzen içinde tamamlayabilme gibi pek çok alanda hem ailenin her bir üyesi, hem de genel olarak ailenin işleyişi değerlendirilir.

Aile kukla görüşmesi aynı zamanda ailenin bir hedef ya da görev etrafında kendini nasıl harekete geçirdiğini açığa çıkararak sözel ve sözel olmayan iletişimi uyarmak şeklinde açıklanabilecek ortak bir amacı da tanımlar. Aile ve oyun terapisi arasındaki bir başka ortak bağlantı da metaforik çalışmadır. Direnci azaltması ve ailelerle işbirliği yapması da önemli bir unsurdur. (Schaefer,2013)

Öte yandan, öyküsel teknikler, minyatürle/metaforlarla genogram, resim ve kil vb. materyallerle yapılan sanat çalışmaları, psikodrama, sanat terapileri de hem oyun hem de aile terapisi ile kesişen yönleri bulunan diğer yaklaşım ve teknikleridir.

Yukarıda ayrıntılı anlatılan teknikler aile terapistlerinin yaratıcıklarıyla da birleşerek aile terapisinde farklı şekillerde kullanılabilmekte ve ailelere katkı sağlamaktadır.Copyright 2013 - 2016. İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı ®
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.