0 212 322 77 80 - 0 533 196 77 80

Aile Terapisi

Aile terapisi, ailelerin sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireylere ve sosyal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, yani parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar. Sorunun nedeni tek tek aile bireylerine atfedilmez. Yaşanan sorunu başlatan nedenin sorgulanmasının bir yararı yoktur. Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Bireysel terapide müdahale bireyin duygu ve düşüncelerine yapılırken, aile terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Söz konusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışılır. Çözüm üretme aşamasında çok çeşitli yöntem ve teknikler kullanır, farklı yaklaşım ve ekollerden de faydalanır. Bu farklı yaklaşımlardan birisi de oyun terapisidir. Oyun terapisi ve aile terapisi arasında çok güçlü bağlar ve ortak yaklaşımlar vardır.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için;

* Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
* EFTA (European Family Therapy Association)Copyright 2013 - 2016. İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı ®
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.