0 212 322 77 80 - 0 533 196 77 80

Filial Terapi

Dr. Bernard G. Guerney, Jr. ve eşi Dr. Louise Fisher Guerney 1960’lı yıllarda Filial Terapi’yi geliştirerek bu alanda önemli gelişmeler sağlamışlardır. Bu yöntem ile dünya çapında sayısız aileye destek olunmuştur. Onların inanışına göre ‘’eğitimsel bir tedavi modeli, medikal bir modelden daha etkin bir yöntem olacaktır.’’(Ginsberg)

Aynı zamanda daha önceki aile seviyesinde yapılan müdahale programlarından elde edilmiş olan araştırma sonuçları da bu teoriyi kanıtlamaktadır.

Filial terapinin temeli çocuk merkezli oyun terapisinin üzerine kurulmuştur.

Çocuk merkezli terapi yöntemi ile ortak bir takım karakteristiklere sahiptir. Yönlendirilmemiş oyun terapisi ile filial terapi arasındaki fark şöyledir; Yönlendirilmemiş oyun terapisinde terapist önce aile ile ardından da çocuk ile birebir, birkaç hafta veya ay çalışır. Oysa ki filial terapide ebeveyn her seansta hazır bulunur ve genellikle tüm seansı o uygular. Yönlendirilmemiş oyun terapisinde ebeveyn oyun terapi seanslarını gözlemlemez çünkü seanslar çocuğun özelidir. Sadece, çocuğun ihtiyacı ve gelişimi hakkında terapistten her altı haftada bir geribildirim alır. Ebeveynlere dış kontrol ve davranışlara limit koymayı öğreten yöntemlerin aksine filial terapi, çocuğun içsel kontrolünü geliştirmenin de üzerinde durur; geçmişi analiz etmek yerine gelecek odaklıdır.

Filial terapi sorunları önleme adına çocuk ebeveyn ilişkisini hafifleterek/dindirerek iyileştirme yöntemine odaklanır. Bu yöntem ile ebeveynler, bu terapiyi evde nasıl uygulayacaklarını, hangi özel oyuncakları kullanacaklarını öğrenirler. Ebeveynler ‘’didaktik yönergeler, uygulamalı oyun seans örnekleri, evdeki laboratuar oyun seansları ve destekleyici bir ortamda süpervizyon aracılığıyla çocuklarının terapötik temsilcisi haline gelirler.’’(Bratton)

Filial terapide ilişki, değişim için bir araç olarak kullanılır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı zenginleştirmek için geliştirici şekilde yapılandırılmıştır. Çocuk ve ebeveyn arasındaki bu tekniği eşsiz kılan unsur, sorun çözmekten ziyade ilişkiyi inşa etmek üzerine odaklanmasıdır. Ebeveynin çocuğun hayatında terapistten daha önemli duygusal bir yeri olduğu, ebeveynlerin gerekli etkin terapötik becerileri öğrenme potansiyelleri olduğu ve bunun çocuğu tüm hayatı boyunca olumlu etkileyeceği varsayımından yola çıkar. ‘’Ebeveynlere sorun yerine çocuğa, geçmiş yerine şu ana, düşünceler ve davranışlar yerine duygulara, açıklama yerine anlamaya, düzeltme yerine kabule, ebeveyn yönergesi yerine çocuk yönlendirmesine ve ebeveyn bilgisi yerine çocuğun bilgeliğine odaklanması öğretilir.’’ Kısacası ebeveynler kendileri ve çocukları için kişisel gelişime alan tanıyan, yargılamayan ve kabul eden bir ortam yaratmayı öğrenirler.

Bu terapinin süreci 3-6 ay arasında değişir; takip seansları düşünüldüğünde bu süre uzayabilir. Daha uzun sürme ihtimali de söz konusudur. Genelde esnek bir model olup, farklı şekillerde var olan durumlara adapte edilebilir. Filial terapi genellikle 0-12 yaş arası için önerilir. Filial terapi aracılığıyla çocuklar kendilerini özgürce ifade etmeyi, özgüvenlerini geliştirmeyi ve davranışları için sorumluluk almayı öğrenirler.

Filial terapi ilişki sorunları, depresyon, karşı gelme davranışları, ailenin yeniden bir araya gelmesi, taciz ve ihmal, tek ebeveynlik, bağlanma sorunları, koruyucu aile ve evlat edinme, boşanma ve boşanmaya uyum sağlama, ailede madde bağımlısının olması vb gibi geniş bir spektrumda etkin olmaktadır.

Başlangıçta terapist, aile ile buluşur ve bir değerlendirme gerçekleştirir. Bunu takip eden birkaç hafta ebeveynlere temel filial becerileri öğretmekle geçer. Ebeveynler bu becerileri öğrendikten sonra ilk seansa hazır olmak amacıyla bu becerilerin uygulamasını yapmaya başlar. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra artık ebeveynler her hafta aynı gün, aynı saat ve aynı ortamda çocuğu ile 30 dakikalık filial seanslar yapmaya başlayabilir. Arada sırada terapist bu seansları gözlemleyip ebeveynlere geri bildirimde bulunur. Bunu yapmanın bir başka yolu ise ebeveynlerin seansları görüntü, ses kaydı ya da not alarak kaydetmesi ve terapist ile paylaşıp tartışmasıdır. Ebeveynler bu becerileri yetkin olarak kullanmaya başladıktan sonra oyun seansı dışında da genellemeleri ve uygulamaları için teşvik edilirler.

Filial terapi seansları ihtiyaç duyulduğu sürece ya da çocuk istediği sürece devam eder. Bazen hem çocuk hem de ebeveynler beraber geçirdikleri bu zamanı o kadar değerli ve eğlenceli bulurlar ki aylar boyunca oyunu sürdürürler. Ancak terapist ile olan buluşmalar son kontrole kadar giderek seyrekleşir.

Filial terapinin etkililiği geniş bir popülasyon ve hastaneler dahil çeşitli ortamlar üzerinde araştırılmıştır. Bini aşkın katılımcının dahil olduğu 36’dan fazla ön ve son test ayrıca kontrollü grup çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı Landreth ve/veya Bratton süpervizyonu altında gerçekleşmiştir. Sonuçlar bu müdahale tekniğinin etkinliğini kanıtlamıştır.

Filial terapi, aile içi ilişkilerin geliştirilmesinde, hem ebeveyni, hem de çocuğu değiştiren/geliştiren bir yöntem olması sebebiyle ayrıca değerlidir.Copyright 2013 - 2016. İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı ®
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.