0 212 322 77 80 - 0 533 196 77 80

Oyun Terapisi

"Bir insan hakkında bir oyun saati içinde yıl boyunca onunla yaptığınız sohbetten daha fazlasını keşfedebilirsiniz."

Platon

19. yy sonlarından itibaren psikologlar, çocukların oyun aktivitelerini gözlemleyip sınıflandırmaktadırlar. Avusturyalı psikolog Herthavon Hug-Hellmuth psikolojik zorlukları olan çocukları gözlemleyip, bir yöntem olarak oyun yoluyla onları tedavi eden ilk profesyoneldir. 1940 ve 50’li yıllarda oyun terapisi, psikoterapide önemli bir rol oynamıştır. Davranışsal terapi ve aile terapisi gibi yeni yaklaşımların ortaya çıkması bir süreliğine oyun terapisinin popülerliğini kaybetmesine yol açtıysa da bugün psikiyatri ve psikoloji alanlarında son derece yaygın olarak kullanılan ve yeri doldurulamayan bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Çocuklar oyun sayesinde yaşadıkları çevreyi/dünyayı anlamlandırırlar. Ann Cattanach göre; ‘Çocuk, oyun aracılığıyla gerçek dünyayı anlamak için fantezi dünyayı kullanır. Paradoks şudur ki; çocuk yarattığı mitler sayesinde gerçek hayattaki yaralarını iyileştirir.’’ (Cattanach, 3). Mit ve oyun arasındaki bağlantı, oyun terapisinin çocukların korku ve endişeleri ile baş etmesi açısından faydalı olduğunun bir göstergesidir. Oyun yoluyla çocuklar iyileşme süreci için ihtiyaçları olan arzularını ve ümitlerini serbest bir şekilde ifade edebilirler.

Nasıl yetişkinler için kendini ifade etmenin doğal yolu konuşmak ise, oyun da çocuklar için aynı işlevi üstlenir.

Amerikan Oyun Terapisi Derneği’nin tanımına göre oyun terapisi, eğitimli oyun terapistlerinin, danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine ve ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılmasıdır.

Oyun terapisi genellikle yönlendirilen ve yönlendirilmeyen olarak sınıflandırılabilir. Yönlendirilmeyen oyun terapisinde terapist daha az aktiftir ve çocuklar kendi sorunlarını çözmeye teşvik edilir. Bu kategoriye uygun olarak sıralayabileceğimiz örnekler arasında geleneksel kum terapisi, aile kukla terapisi ve çocuk odaklı oyun terapisi sayılabilir. Öte yandan yönlendirici oyun terapisinde ise terapist daha aktif bir rol üstlenir ve çocuğu daha yapılandırılmış bir oyuna yönlendirir. Bugüne kadar geliştirilmiş tekniklerden bu kategoriye girenler arasında yönlendirilmiş kum terapisi ve bilişsel davranışçı kum terapisi sayılabilir. Oyun terapisini sınıflandırmanın bir başka yolu ise psikolojik teorilerden etkilenmiş olanlardır. Adlerian Oyun Terapisi, Eko Sistematik Oyun Terapisi, Dinamik Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Geştalt Oyun Terapisi bunlardan birkaçıdır.

Oyuna dair yukarıda bahsettiğimiz özellikleri ve değişik yaklaşımları göz önünde bulundurarak psikologlar bugün dünyanın dört bir yanında yaygın olarak kullanılan birçok farklı oyun terapisi tekniği geliştirmişlerdir.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için;

Association for Play Therapy (APT)

Copyright 2013 - 2016. İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı ®
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.